Västra Mälardalen ska sättas på kartan

Nyligen bildades Västra Mälardalsgruppen. Det är en satsning där näringslivsorganisationer och enskilda företag i KAK, alltså Köping, Arboga och Kungsör, ska samarbeta för att bli starkare.

- Syftet är att locka hit fler företag, men även fler individer som kan komma och bo här, säger Ulf Stålberg som är ordförande i Västra Mälardalsgruppens interimstyrelse till P4 Västmanland.

- Idag är det ju så att kommunerna gör det här var och för sig. Om vi nu gör det här jobbet åt tre kommuner samtidigt, så tror vi att vi kan göra det effektivare. Det är den erfarenheten vi har fått med oss ifrån Siljansbygden, där fyra kommuner har gått ihop i en sådan här satsning.

- Där har man bildat ett gemensamt bolag med näringsliv och kommunerna, där näringslivet är i majoritet och det har fungerat bra, fortsätter han.

2008 kommer Västra Mälardalsgruppen att finansieras av företagens och organisationernas medlemsavgifter.

Men redan 2009 tror Ulf Stålberg att Västra Mälardalsgruppen kommer att kunna finansiera sig själv genom olika projekt och speciellt satsningen på turism.

Målet är att 500 av KAK-regionens ungefär 2 000 företag ska ingå i Västra Mälardalsgruppen.

Lotta Myllyvainio sitter också med i styrelsen och hon ser hur Kungsörstorp - hotell och konferens, där hon arbetar, kommer att gynnas av samarbetet.

- Man känner ju att man brinner för ett varumärke för just den här mälardalsregionen och ett samarbete mellan kommunerna. Vi har mycket gäster utifrån, som tycker att det här är ett bra område, säger Lotta Myllyvainio.