arboga

Schackklubb i kläm om hyra

Schackklubben i Arboga har kommit i kläm mellan två förvaltningar. Det är därför frågan om föreningens hyra tagit så lång tid att lösa.  Det säger kommunstyrelsens socialdemokratiska ordförande Olle Ytterberg.

Schacklubben skrev för sex år sedan till Arboga kommun och frågade vilka regler kommunen har när det gällde hyror i kommunens lokaler.

Tre år senare skrev föreningen igen utan att få ett konkret svar. I förra veckan, efter sex år, har frågan behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Olle Ytterberg säger till P4 Västmanland att schacklubben måste få hjälp med att hitta en billigare lokal.

- Den lokal föreningen har idag är för stor och hyran täcks inte av det föreningsbidrag som kommunen betalar ut.

- Kommunen är generös med föreningsbidrag, men det hjälper ju inte om en förvaltning som tekniska kontoret höjer hyrorna kraftigt så att föreningsbidraget inte täcker kostnaden, säger han.

Det är tekniska kontoret som tillsammans med kultur och fritid måste kommunicera bättre så att frågan får en bra lösning, menar Olle Ytterberg.