västerås

Läkare slipper erinran

Länsrätten upphäver ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om att ge en läkare i Västerås en erinran.

Läkaren arbetade år 2005 på en vårdcentral i Västerås och fick besök av en patient som senare diagnosticerades med magcancer.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ansåg att läkaren borde ha agerat mer aktivt för att patienten skulle ha utretts mer, men länsrätten menar att läkaren fullgjort sina åtaganden.