Överenskommelse om sjukhussamarbete

Representanter för de styrande majoriteterna i landstingen i Sörmland och Västmanland har under måndagen kommit överens om att öka samarbetet mellan Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Centrallasarettet i Västerås.

Men först ska man ta reda på hur man samarbetar idag, säger landstingsstyrelsens ordförande i Västmanland, moderaten Magnus Edlund.

- Vi ska först göra en lägesbeskrivning och se vilka samarbetsområden som fungerar idag. Det kan t ex vara samarbete kring jourläkare, säger Magnus Edlund.

- På lite sikt kan man tänka sig att serva Mälarsjukhuset i Eskilstuna med sådant vi är bra på i Västerås och tvärt om, säger Edlund.