västerås

Ny behandling kan rädda synen

Ny teknik och ett nytt läkemedel kan rädda synen på många som lider av en ögonsjukdom i ”gula fläcken”. Ögonkliniken på Centrallasarettet i Västerås är tidigt ute med den nya behandlingen, och ett viktigt inslag är också att optiker börjar använda ögonbottenkamera.

Ny teknik och behandling med ett nytt läkemedel, Lucentis, gör att personer med den våta formen av ögonsjukdomen AMD, också kallad gula fläcken, idag kan få ha kvar sin synförmåga.

Ögonsjukdomen var tidigare svår att bromsa och ledde ofta till synnedsättning, men tack vare den nya behandlingen så går det idag att bromsa och rädda synen.

Vid ögonkliniken på Centrallasarettet i Västerås var man tidig med att använda den nya behandlingen, en behandling som har visat sig kunna bromsa sjukdomsförloppet.

Åldersrelaterade förändringar i gula fläcken (AMD) är en sjukdom som framför allt drabbar äldre personer.

En tidig upptäck av sjukdomen ökar möjligheten att rädda synen.

Att optiker idag kan använda ögonbottenkameror för att ta bilder av ögonhinnan gör att sjukdomen kan upptäckas tidigare och patienterna få snabbare hjälp.

- Optiker har inte använt sådana här kameror i så stor utsträckning tidigare, säger Gustav Levin som är legitimerad optiker i Västerås.

- Men den nya tekniken har gjort det möjligt för oss att använda kamerorna utan att påverka patienternas ögon, och det genom att droppa för att vidga pupillerna och sådana där saker.

- Patienten kan direkt komma till oss och göra en synundersökning. Vi tar våra bilder och skickar dem till en ögonläkare, och patienten kan ta bilen härifrån, säger Gustav Levin till P4 Västmanland. 

Gustav Levin poängterar att det är viktigt att det är sjukvården och legitimerade ögonläkare som granskar bilderna och avgör om patienten ska skickas vidare till ögonsjukvården.

Det enda optikern gör är själva synundersökningen, och med ny teknik så kan ögat hållas öppet utan att ögondroppar måste användas - ett moment som bara ögonläkare får göra.

Den våta formen av sjukdomen gula fläcken gör det svårt att se detaljer. De första symptomen är krokseende; att raka föremål plötsligt ser ut att gå i vågor.

Ögonkliniken på Centrallasarettet i Västerås var tidigt ute med den nya behandling med läkemedlet Lucentis mot sjukdomen.

Behandlingen kan bromsa synnedsättningen, men behandlingen är dyr och krävande.

En spruta kostar 10 000 kronor och det kan bli 5-8 sprutor per år i ögat för en patient.

Sedan maj 2007 har 35 patienter i Västmanlands län fått behandlingen och ytterligare 80 beräknas få den i år.

För att klara behandlingarna för gamla och nya patienterna har ögonkliniken fått sju miljoner kronor i år. En kostnad som om några år kan vara den dubbla, enligt Lars Löf, ordförande för länets läkemedelskommité.

Men trots en dyr behandling så är samhällsvinsten stor, och om den enskilde kan behålla synförmågan så kan kommunerna slippa kostnader för bland annat hemtjänst och färdtjänst.

När nu optiker börjar använda kameror som bara ögonsjukvården använt tidigare så kan vården bli effektivare, tror optiker Gustav Levin.

- Ögonsjukvården får färre patienter som inte har några fel på ögonen, och att de som verkligen blir remitterade till ögonsjukvården har någon sjukdom som verkligen går att göra någonting åt, säger Gustav Levin till P4 Västmanland.