västerås

Pendlingen till Västerås ökar

Allt fler pendlar in till Västerås, men färre pendlar ut. 2006 pendlade 11 205 personer in till Västerås och knappt 9 400 pendlade ut.

Stockholm, Eskilstuna och Hallstahammar är de kommuner som får ta emot flest pendlare från Västerås. De senaste åren har utpendlingen till Stockholms län ökat med cirka 100 personer per år.

63 procent av de som pendlar från Västerås är män i åldrarna 35-44 år.

Uppgifterna är hämtade från Västerås stads hemsida.