västerås

JO kritik mot Åklagarkammaren i Västerås

Orsaken är att kammaren inte lämnat ut allmänna handlingar tillräckligt skyndsamt. Först när den man som begärt ut handlingarna tröttnat på att vänta, och därför vänt sig till JO, blev det fart på åklagarkammaren.

Samma dag som JO kontaktade åklagarkammaren i Västerås, med anledning av mannens anmälan hämtade man fram akten, prövade mannens begäran och lämnade ut handlingarna. Då hade det gått nästan fyra veckor.

Men en begäran om att få del av en allmän handling ska behandlas skyndsamt - normalt redan samma dag som begäran har gjorts. Ett par dagars fördröjning kan godtas i undantagsfall. Men i det här fallet konstaterar Justitieombudsmannen att Åklagarkammaren i Västerås inte agerat tillräckligt snabbt.

Från åklagarkammarens sida har man medgett att man gjort fel, men hänvisar till den höga arbetsbelastningen. Men den ursäkten godtas inte, och JO kritiserar därför Åklagarkammaren i Västerås.