sala

Salas ekonomi ser bra ut

Det går bra för Sala kommun ekonomiskt sett, det visar bokslutet för 2007. Resultatet blev drygt 24 miljoner kronor, vilket är en förbättring med över 7 miljoner i förhållande till budget.

- De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är ökade skatteintäkter och att nämnderna i huvudsak har klarat av att bedriva sin verksamhet inom givna ramar, säger Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande.

Genom det starka bokslutet kan den realisationsvinst som genererats under året, genom försäljning av fastigheter, användas till lösen av del av kommunens pensionsskuld, enligt Gunnarsson.

Förra veckan var 289 personer arbetslösa i Sala kommun. Det är 63 färre än motsvarande vecka i fjol. Men samtidigt söker många företag arbetskraft med utbildning, erfarenhet och kompetens som kan vara svår att finna i närområdet.

- Befolkningsutvecklingen är också mycket positiv för utvecklingen av den kommunala ekonomin, säger Carola Gunnarsson. Under det gångna året ökade Sala kommuns befolkning med 52 personer och antalet barnafödslar ökade med 56 personer.