Otrygg på kvällen?

Västmanland är ett av de län i landet där flest invånare känner sig oroliga för att vara utomhus sent på kvällarna. Det visar en undersökning som Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har presenterat i dag.

Mer än var femte västmanlänning upplever otrygghet ute på kvällen, vilket är något högre än riksgenomsnittet.

Tryggast utomhus är jämtlänningarna där endast en av tio är otrygg kvällstid, enligt undersökningen.

Enligt BRÅ beter sig otrygga äldre och otrygga yngre olika åt.
De äldre väljer oftare att stanna hemma på grund av otrygghet, medan de yngre i stället anpassar sitt beteende genom att välja en annan färdväg eller avstå från en aktivitet på grund av sin otrygghet.