västerås

Mindre pengar till KomVux för SFI

Den kommunala vuxenutbildningens budget i Västerås halveras i ett slag. Det står klart när utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fördelat uppdragen att utföra SFI, svenska för invandrare.

Tidigare har kommunala KomVux ansvarat för all SFI-utbildning, men nu får man dela med sig av SFI till fem privata utbildningsföretag och ABF.

KomVux får endast behålla kurserna yrkessvenska och akademiker, vilket medför att budgeten halveras.