Västerås

Framtidsmöte om PRO

Idag har det handlat om framtiden för folk som har varit med ett tag. Över 300 pensionärer har samlats i Västerås för att diskutera PRO:s framtid.

Det har diskuterats om hur organisationen ska utvecklas för att kunna ta emot de kommande årens nya pensionärer.

- Vi vill göra PRO öppet för alla typer av pensionärer, PRO är inte bara till för de äldsta pensionärerna, utan även yngre pensionärer är välkomna, säger Lars Wettergren, ordförande för PRO.

- Ju större PRO kan bli ju starkare blir PRO och då kan vi få mycket mer gehör hos makthavarna i samhället, i kommuner, i landstinget, regeringen och i riksdagen.

- Det här är en viktig avspark för att få ökat inflytande och det kommer de äldre till godo, tillägger Lars Wettergren.