köping

Ambulans kom för sent - kvinna förblödde

I september förra året förblödde en 68-årig kvinna i Köping i väntan på ambulans. Först efter 40 minuter och upprepade försök skickades ambulansen iväg, och då tog det bara 4 minuter att nå fram. Och nu Lex Maria anmäls händelsen.

När ambulans väl var på plats var kvinnan livlös efter att ha förlorat mycket blod, kvinnan som själv ringt det första samtalet hade enligt Lex Maria anmälan en knivskada i handleden som var 10 centimetter långt och 1 centimeter brett, och det är först efter det fjärde samtalet ambulans skickas ut som ett så kallat prio 1 ärende.

SOS-operatören tog även hjälp av personal som satt i Falun och som hade högre medicinsk kompetens, men den personen bedömde att det bara behövdes en sjuktransport.

- Sedan är ju sjuksköterskor också inkopplade på olika sätt som stöd och som tar över intervjun i bland, och så var det också i detta fall, men här handlar det om kommunikation och dialog. Människor som kommunicerar med varandra kanske inte alltid gör sig förstådda, säger Lars Engerström, chefsläkare inom SOS Alarm.

Han säger att han krävt att operatörerna mer noga följer det medicinska index som SOS ska använda sig av.

I väntan på Socialstyrelsens utlåtande, som kan dröja, så säger verksamhetschefen Karin Thunberg att man efter händelsen utbildat operatörerna om vad som händer när man blöder.