Många lokalvårdare skadas på jobbet

Många lokalvårdare anmäler att de drabbas av olycka eller sjukdom på grund av arbetet. Under 2005 och 2006 gjordes över 315 anmälningar av lokalvårdare i Västmanland, Värmland och Örebro län.

Med anledning av anmälningarna genomförde Arbetsmiljöverkets distrikt Örebro under förra året inspektioner på 41 städföretag i de tre länen.

Även om städutrustning och städmetoder har blivit bättre de senaste åren så finns det mycket kvar att göra, enligt Arbetsmiljöverket, som också lyfter fram stress som en stor riskfaktor.

Stress i kombination med ensidigt upprepat arbetete, som moppning och trappstädning, ökar riskerna för olyckor och sjukdomar menar Arbetsmiljöverket.