Otrygga pensionärer med vårdval

Vårdval Västmanland gör vården osäker för de äldre eftersom att man tappar kontakt med en fast läkare. Det anser Pensionärernas Riks Organisation, PRO, som undersökt effekterna av vårdval runt om i Sverige.

Efter att ha undersökt vårdvalen runt om i Sverige har PRO samanställt en lista med villkor som de anser måste uppfyllas för att Vårdval ska vara till fördel för äldre och andra med stora vårdbehov. PRO anser bland annat att vårdvalet ska inriktas mot enheter med ett brett uppdrag. Västmanlands lösning med att separera husläkarna och sjukgymnasterna gör enligt PRO att det blir svårare för de äldre att få den vård de behöver. Listningen hos vårdcentralerna medför också problem. Detta eftersom att patienten tappar kontakten med en fast läkare.

- En äldre människa behöver tryggheten. Man ska berätta en gång vad man har för problem för nästa gång kommer man inte ihåg det. Därför är det så viktigt att man har en läkare, säger Gunn Rautio som är ordförande vid PRO distriktet i Västmanland.

Ola Johansson som har skrivit rapporten och som är sjukvårdspolitiskt sakkunnig vid PRO tycker att Sverige bör snegla på grannlandet Danmark för att få en bättre utformning på vårdvalet.

- Där har man verkligen sett till att kontakten mellan patienten och en läkare blir ett ansvar både för läkaren och för patienten. Då minskar risken att man kommer till olika läkare. Dels jobbet att berättat sin historia gång på gång. Och man får ingen översikt över medicinutskrivningen, säger han till P4 Västmanland.

Landstingsråd Torsten Källberg i Västmanland säger att den som är i behov av en egen läkare, också ska kunna få det.