Västerås

Komvux räds inte konkurrensen om SFI

Igår meddelade Utbildnings- och arbetsmarknads-nämnden sitt beslut i upphandlingen av vilken eller vilka aktörer som i fortsättningen skall få uppdrag i att bedriva undervisning i Svenska för invandrare, SFI. Den tidigare ensamma aktören på arenan, den Kommunala Vuxenutbildningen, tvingas nu dela med sig av SFI-undervisningen till fem privata utbildningsföretag samt ABF. Något som även medför en halvering av lärosätets budget. Men på Komvux i Västerås tar man beskedet med ro.

- Det här beslutet har ju legat flera år tillbaka i tiden, om att upphandla SFI och att teckna avtal med flera utförare. Och vi har varit väl förberedda. Glädjande nog har vi också fått en del av avtalet, säger Karin Holmgren Lundin som är rektor för Komvux i Västerås.

Två av utbildningarna inom SFI kommer att fortsätta bedrivas vid den Kommunala Vuxenutbildningen. Dels är det utbildningen för akademiker, alltså de elever som har en hög utbildningsbakgrund med sig ifrån hemlandet. Och dels utbildningen vilken riktas mot personer som har en tydlig yrkesbakgrund.

Det tycks även som att också de elever som deltar i SFI-undervisning på Komvux idag, ta beslutet med ro.

- Vi har fått besked om att vi kommer att få slutföra utbildningen för dem som redan har blivit antagna, så de blir inte berörda. De är de invandrare och flyktingar som kommer till Västerås efter den 1 juli, som kommer att placeras ut antingen till Komvux eller till andra utförare, säger Rektor Holmgren Lundin.

Tanken bakom att SFI-undervisningen i fortsättningen ska bedrivas av flera aktörer är att utbildningen ska kunna bli mer individuellt anpassad till studenternas olika behov och förutsättningar. Men att Komvux nu får lov att dela med sig SFI-undervisningen till flera andra utbildningsföretag ser Karin Holmgren Lundin inte alls som ett tecken på att Komvux-varianten inte skulle ha hållit måttet.

- Konkurrensen vässar oss också. Det höjer kvalitén, avslutar hon.