sala

Sala satsar mot rasism

Nu ska Sala kommun jobba för att försöka förhindra rasism och främlingsfientlighet.

I första hand går satsningen ut på att de som jobbar i kommunen bättre ska känna till olika främlingsfientliga strömningar och symboler.

Per Skog är Trygghetssamordnare i Sala och den som ska samordna olika åtgärder. Hans uppgift blir i första hand att hålla sig uppdaterad ifråga om olika främlingsfientliga strömningar och symboler, och sedan föra kunskapen vidare till olika kommunala verksamheter.

Även om alla kommunala förvaltningar ska delta i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet så fokuserar man särskilt på ställen där ungdomar finns, bland annat skolor.

Diskussionerna tog särskild fart efter senaste valrörelsen, då det väckte stor uppmärksamhet att Kungsängsskolan i Sala stoppade det främlingsfientliga partiet Nationaldemokraternas planerade kampanj på skolan.

Nationaldemokraterna anmälde händelsen till Justitiekanslern, JK, som slog fast att skolan inte gjort något fel, eftersom det fanns en risk för att bråk kunde uppstå. Men kommunen fann för gott att försöka satsa på att stämma i bäcken. Och genom den satsning som nu görs vill man försöka vara förberedda innan liknande händelser inträffar.