Nämnd bryter mot lagen

Idag väntas nämnden för funktionshindrade i Västerås att fatta beslut som bryter mot lagen om LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.
Nämnden ska fatta beslut om att de funktionshindrade som har egen bostad förlorar rätten till ledsagare till annat än vardagsaktiviteter. Enligt flera handikapporganisationer kommer detta att leda till att de funktionshindrade hamnar i en form av husarrest och att de inte kan leva ett fullvärdigt liv. Enligt socialstyrelsen bryter detta mot lagen om LSS.