Få kvinnliga chefer i länets kommuner

Trots att åtta av tio anställda i landets kommuner är kvinnor, så finns det få kvinnliga toppchefer inom kommunerna. Det visar en undersökning som Svenska kommunförbundet har gjort.
Och situationen i Västmanland skiljer sig inte från resten av landet. Samtliga elva komuner har kvinnor som kommun- eller förvaltningschefer, men de är inte många. En av dem är 32-åriga Carina Sandor, som är kanslichef i Skinnskatteberg. När hon blev chef för två år sen var motståndet mot henne stort. Men idag är det ingen som ifrågasätter att en ung kvinna är kanslichef i kommunen. Enligt Carina Sandor är ett gott självförtroende en förutsättning för att klara av att jobbet som chef.