Återhållsamhet i nästa års budget i Västerås

I dag presenterades ett förslag till budgetramar för 2004. Det är återhållsamhet och besparingar som gäller, säger Åke Hillman kommunstyrelsens ordförande, till P4 Västmanland.
- Det blir en stram budget, säger Åke Hillman. Vi räknar med inkomster på 150 miljoner kronor och det är betydligt mindre än vi haft tidigare år. Inriktningen är att nya verksamheter och höjda ambitioner måste hållas inom befintliga ramar. Nämnderna kan inte räkna med extra pengar för nya verksamheter i samma omfattning som tidigare år. En annan förändring är det nästa år bara blir två områden som kompenseras för löne- och prisökningar. Det har alla tidigare fått kompensation för, men 2004 är det bara skolan och vården som kan räkna med extra pengar där. Förslaget till budgetramar går nu ut till nämnder och styrelser, som har rätt att komma med så kallade äskanden, alltså begära hur mycket pengar de behöver. Från och med i år kommer Västerås Stads budget att bli färdig tidigare än förr. Redan i juni ska kommunfullmäktige fastställa budgeten för kommande år. Tidigare fastställdes den i november. Orsaken är att nämnder och styrelser tidigare ska kunna se hur mycket pengar de har att röra sig med - och därmed snabbare kunna ge besked till dem de beställer tjänster av.