Landstingets budget strider mot kommunallagen

Länsrätten underkände i dag Landstinget Västmanlands minusbudget för 2003. Det innebär att Landstinget tvingas arbeta om budgeten.
Bernt Åkerblom, rådman på länsrätten säger till P4 Västmanland att det var ett enkelt domslut. - Det står klart angivet i lagen att man inte får underbalansera en budget. Länsrättens dom innebär att Landstinget nu måste ändra sin budget. Hur det ska gå till är upp till Landstinget självt att besluta om. I december förra året klubbades landstingets budget för 2003 - en budget med underskott på 110 miljoner kronor. Men budgeten överklagades av centerpartisterna Olle Wärmlöf och Lennart Kjellin, som ansåg att underskottet stred mot kommunallagen - den kräver att utgifter och inkomster ska vara lika stora. Och länsrätten gav dem alltså rätt i dag.