Många elever i Heby hoppar över skollunchen

Eleverna på grundskolan i Heby kommun är dåliga på att äta skollunch. På vissa skolor äter varannan elev bara lunch när det serveras något extra gott och 25 procent äter aldrig mat på skolan.
Enligt eleverna är förklaringen till att så många hoppar över den kommunala lunchen att maten blivit sämre. På Morgongåva skola till exempel anser elevrådet att maten idag är dåligt tillagad och att den i många fall smakar illa. Nu skall skolmatsansvariga se över situationen. Populär mat som pizza och hamburgare är inte möljigt att ha oftare än idag, säger enhetschefen Åsa Bergendahl. Däremot kan filmjölk komma att införas som alternativ till den lagade maten. Totalt 3000 portioner lagas dagligen åt förskolorna och skolorna i Heby kommun. Det är oklart hur mycket av det som slängs varje dag.