Glenn Andersson kommenterar länsrättens dom

I går fastslog ju länsrätten i en dom att landstinget Västmanlands budget bryter mot kommunallagen. Nu måste landstinget antingen överklaga domen eller lämna förslag till ny budget.
- Landstingsstyrelsen får nu analysera domen och se vilka åtgärder som ska vidtas, säger Glenn Andersson till P4 Västmanland. Budgeten för 2003 har ett underskott på 110 miljoner kronor, och enligt kommunallagen ska budgeten vara i balans. Enligt landstingsrådet Glenn Andersson har landstinget nu två alternativ. Det ena är att överklaga länsrättens dom till kammarrätten, och då hävda att fullmäktige antagit en ekonomisk handlingplan för att budgeten ska vara i balans år 2004. Det andra är att göra om budgeten. Glenn Andersson är inte förvånad över länsrättens dom. - Vi kunde anta att det skulle bli så. Centerpartisten Olle Wärmlöf, en av de som överklagade landstingsbudgeten, är nöjd med länsrättens dom. - Det är rätt och riktigt. Sveriges riksdag har stiftat lagen och lagen är till för att efterlevas och det borde väl i första hand politiker göra. - Sedan är det en etikfråga dessutom. När ledningen före valet säger att landstingets ekonomi är i balans och sen visar så stora brister - det är ren skandal tycker jag. Hade jag suttit i den situationen så tror jag att jag skulle ha lämnat den politiska ledningen.