USA gav Irak ultimatum i TV-tal

USAs president George Bush gav i ett TV-tal i natt ett ultimatum för Iraks president Saddam Hussein och hans två söner. Avgå och lämna landet inom 48 timmar - annars kommer ett militärt angrepp att inledas mot Irak, var budskapet.
Bush uppmanade också alla utlänningar, inklusive FNs vapeninspektörer och journalister, att lämna Irak omedelbart. Bush beskyllde Irak för att fortfarande inneha massförstörelsevapen och för att träna terrorister. Han kritiserade också FNs säkerhetsråd för att det inte har levt upp till sina åtaganden. Därför samlas nu en internationell koalition för att se till att Irak avrustas, sa Bush. I ett budskap direkt riktat till Iraks folk sa Bush att USA ska hjälpa till att bygga ett fritt Irak efter Saddam Hussein. Han manade också Iraks militärer att inte göra motstånd och att inte förstöra Iraks oljekällor.