Räddning nära för Folkets Hus i Norberg

Krisdrabbade Folkets Hus i Norberg kan bli centrum för vuxenutbildningen i kommunen. Men för att det ska bli så krävs att en rad bitar faller på plats under den närmsta tiden.
Diskussioiner förs mellan Norra Västmanlands utbildningsförbund och Folketshusföreningen om att bygga upp ett lärcenter. Det har blivit möjligt sedan ungdomsgården flyttat till nya lokaler. Ett måste är också att Föreningssparbanken avvaktar med att kräva amorteringar på lånen på 1.7 miljoner tills Folkets Hus tänkta ägare - fyra föreningar i Norberg - tar över i juni. Ett sista måste för att klara affären och ekonomin är att Norbergs kommun går in med förlustgarantier för verksamheten på uppskattningsvis 200 000 kronor.