Bakläxa för landstinget betydelselös?

Landstinget fick igår bakläxa av länsrätten. Enligt domen måste budgeten för 2003 göras om, eftersom länsrätten slår fast att den strider mot kommunallagen. Men frågan är vad domen betyder i praktiken.
Budgeten har ett underskott på 110 miljoner kronor - men kommunallagen säger att landsting inte får lägga en budget som innebär ett underskott. Det skulle alltså betyda att landstinget Västmanland tvingas till ytterligare stora besparingar för att få budgeten i balans. Men landstingsförbundets chefsekonom Stefan Ackerby tror inte att domen kommer att betyda någonting. Han hänvisar till ett liknande fall i region Skåne, där landstinget fick bakläxa på sin budget. Där betydde domen i praktiken inte någonting, landstinget lade en ny budget med ändå större underskott.