Västerås hotar säga upp flyktingavtal

Västerås stad hotar nu att säga upp avtalet med staten om att ta emot flyktingar. Det framgår av en skrivelse som stadens ledning har skickat till regeringen.
I dag finns ett avtal som säger att Västerås stad ska ta emot och introducera 270 personer med uppehållstillstånd. Men de pengar som Västerås kommun får från staten räcker inte för att täcka de faktiska kostnaderna, säger Mats Ericson, ordförande för individ och familjenämnden i västerås. - Vi hoppas få till stånd diskussioner med integrationsminister Mona Sahlin eller något annat statsråd. I år går vi med 10 miljoner kronor i underskott på flyktingmottagandet och det är en situation som inte är hållbar i längden. Det säger Mats Ericson, ordförande individ och familjenämnden i Västerås, till P4 Västmanland. Samtliga politiska partier i stadsfullmäktige iVästerås står bakom kravet på större ersättning från staten. De personer som det handlar om är flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige och som ska ut i samhället. Kommunen står då för ett visst stöd med bland annat svenskundervisning. Men Mats Ericson betonar att han den här åtgärden inte syftar till att strama åt flyktingmottagningen. - Det är en feltolkning, säger han. - Många av landets större kommuner agerar i dag mot staten för att det här systemet inte längre håller, säger Mats Ericson.