Bostadsbristen breder ut sig

I dag råder det brist på bostäder i hundra av landets kommuner, bland dem Heby och Sala. För ett år sen var det 77 kommuner som hade bostadsbrist. Det visar Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät hos landets kommuner.
Framförallt är det runt Storstockholm, i Göteborgsregionen och i Skåne som bostadsbristen ökar. I Västmanland har Heby och Sala för första gången hamnat på listan över kommuner med bostadsbrist. Västerås har funnits på listan sen tidigare. Oftast är det hyresrätter i olika storlekar som saknas. Det drabbar framförallt ungdomar och äldre, men också barnfamiljer och hushåll som önskar flytta till kommunen av arbetsmarknadsskäl, enligt Boverket.