VL kritiseras för redovisning i bokslut

Västmanlands Lokaltrafik, VL, får kritik för sin redovisning av förra årets verksamhet. Det är Fagerstas kommunchef Jan Lejdelin som anser att det finns en rad brister i redovisningen.
Kritiken gäller bland annat att det inte finns någon redovisning av de ekonomiska målen och utfallet finns inte med i förvaltningsberättelsen, trots att fjolårets högt uppsatta mål har inte uppnåtts. Överhuvudtaget känns förvaltningsberättelsen tunn, konstaterar han i ett underlag inför bolagsstämman i april. Företagets soliditet nämns inte överhudtaget, trots att man av allt att döma missade målet. Soliditeten sjönk med 0,3 procent i stället för en önskvärd ökning med 3,1 procent. Ett annat av målen inför fjolårets verksamhet var att antalet passagerare skulle öka med två procent. Men i stället sjönk resandet med nästan 10 procent eller 900 000 personer. Och den kundundersökning som VL genomförde i höstas visar att bara 52 procent var nöjda med den service som VL erbjuder och det anses som för lågt. Trots bristerna i redovisningen föreslår Jan Lejdelin att Fagersta kommun skall godkänna den - måhända överskuggas bristerna av det faktum att VL i fjol gick med en rekordvinst på nästan 43 miljoner kronor som nu betalas tillbaks till kommunerna och landstinget. För Fagerstas del blir det - om bolagsstämman godkänner fördelningsförslaget - 736 000 kronor. Men Jan Lejdelin avslutar skrivelsen med en brasklapp: Kräv en förklaring av VL om varför dom budgetramar som enligt ett avtal mellan ägarna och företaget skall vara tillgängliga inför bolagsstämman inte är det.