"Beklagligt hota om uppsägning av flyktingavtal"

Västerås stads hot att säga upp avtalet med staten om att ta emot flyktingar är beklagligt, det säger Anita Lundqvist, ställföreträdande chef för migrationsverket i Västerås.
Som P4 Västmanland rapporterat anser stadens ledning att Västerås får för lite pengar från staten. I år beräknas till exempel flyktingmottagandet gå med tio miljoner i underskott. Men att man nu hotar att säga upp avtalet är inte bra, säger Anita Lundqvist. - Jag förstår att Västerås stad reagerar när ekonomin inte går ihop. Men jag tycker det sänder fel signaler när politikerna börjar tala om att man inte har råd att ta emot flyktingar, säger hon till P4 Västmanland. Enligt avtalet med staten får Västerås stad ett bidrag på 161.000 kronor för varje person som ska introduceras i svenska samhället. De pengarna ska då räcka till bland annat svenskundervisning och annan starthjälp. Pengarna är avsedda att räcka de första tre åren som flyktingen bor i kommunen. - Men i själva verket tar pengarna slut långt innan, säger Mats Ericsson, ordförande i individ- och familjenämnden i Västerås till P4 Västmanland. - För år 2003 beräknar vi att introduktionen av flyktingar i Västerås kostar tio miljoner mer än de slantar som staten skjuter till, säger han. Västerås är inte den första kommunen i landet som hotar att säga upp avtalet om flyktingmottagning. Anita Lundqvist tycker inte om utvecklingen. - Vi har en bred uppslutning bakom den svenska flyktingmottagningen i dag, säger hon. - Men när politiker börjar tala om att vi inte har råd, sipprar det neråt i samhället, säger Anita Lundqvist.