Samarbete krävs för att få viktig väg genom länet

Nu måste alla berörda parter agera för att få den så kallade Räta Linjen att gå genom Västmanland. Det säger Åkeriföreningen MITT efter att ha uppvaktat landshövding Mats Svegfors i dag.
Räta linjen är ett väg-projekt som ska samla den tunga trafiken från norrlandskusten och ner mot Göteborg. Yrkesförarna och åkarna kräver nu att Vägverket fattar beslut om att vägens sträckning ska gå genom Västmanland. Arne Eriksson, åkare från Sala säger till P4 Västmanland att en sträckning genom länet skulle vara bra dels ur trafiksäkerhetssynpunkt och dels för näringslivet, eftersom trafiken drar med sig en massa folk. Han tycker att Vägverket dröjt alldeles för länge med ett beslut. Säskilt sträckan från Tärnsjö ner till Västerås på riksväg 67 är ett problem som stötts och blötts alldeles för länge, enligt Arne Eriksson.