(s) vill inte utreda Hollyhammar-affär

Socialdemokraterna i Hallstahammar vill inte vara med och utreda de olika turerna kring det kommunala bolaget RUTAB och Hollyhammar-affären.
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av januari att tillsätta en granskningsgrupp med en opartisk ledamot samt två politiska ledamöter, varav en socialdemokrat. Men socialdemokraterna har beslutat att inte tillsätta någon ledamot i gruppen. Kristdemokraten Torsten Lindström menar nu i en interpellation att ett sånt uppförande kan leda till att förtroendet för demokratin urholkas, och vill bland annat veta vad kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Ulf Sköld, tänker göra för att partierna ska respektera fullmäktiges beslut.