Bostadsbrist manar till snabbt byggande i Sala

Bristen på lägenheter i Sala är inte något problem - tvärtom är det en sporre till att bygga fler lägenheter. Det säger Salas kommunalråd Carola Gunnarsson till P4 Västmanland.
- I det här fallet är det positivt att vara en bristkommun. Det är mycket positivt att så många vill flytta till Sala, att Sala är så attraktivt att det blir bostadebrist. - Det här är en möjlighet att gå vidare med bostadsbyggandet. Vi kommer under de närmaste veckorna att ha möten runt om i bygderna och diskutera bostadsbyggande. Bland annat ska pejla intresset från enskilda markägare och företag av att bygga bostäder. Dessutom har Carola Gunnarsson haft möte med Salabostäder om hur de vill bygga. Hon betonar att det aldrig är bra med några paniklösningar, att bygga för snabbt, men Carola Gunnarsson tror ändå att det inte kommer dröja länge innan man börjar bygga fler lägenheter i Sala. Salas största hyresvärd, det kommunala bostadsbolaget Salabostäder, har 2 700 lägenheter. Av dem är 30 tomma idag - små lägenheter i Sätrabrunn och Möklinta och större i tätorten.