"Ingen omedelbar risk för Sveriges del"

Försvarsdirektören i Västmanland hoppas att USA:s anfall mot Irak inte ska medföra att konflikten sprider sig, men säger att det just nu inte finns någon omedelbar risk för Sveriges - eller Västmanlands - del.
- Spontant tycker jag att det är synd att det gått dithän att det har blivit krig. Vi hoppas nu att det inte blir en spridning i ett mycket större perspektiv, säger Hans Spets, försvarsdirektör på länsstyrelsen i Västmanland. Hans Spets berättar att länsstyrelsen redan haft möten med landstinget, polisen, kommunerna och räddningstjänsterna med anledning av USA:s annalkande anfall mot Irak. Han menar att det för närvarande inte finns anledning till några mer konkreta åtgärder än så, eftersom inga mål i Sverige har pekats ut på det här stadiet. - Jag vill betona att det inte finns något särskilt hot mot vare sig Sverige eller länet. Hans Spets tror att Irak-konflikten kan få konsekvenser för länets invånare på sikt, till exempel i form av sjunkande aktiekurser och högre oljepriser. Men några andra konsekvenser ser han inte just nu: - Nej, jag tror inte att vi behöver hamstra någonting, säger försvarsdirektör Hans Spets till P4 Västmanland.