Kritik mot banverket

Banverkets förslag att förbättra Mälarbanan är otillräckligt. Den kritiken kommer nu från Mälardalsrådet, SJ, Stockholms Lokaltrafik och Länsstyrelserna i bland annat Västmanland.
Kritikerna vill ha fyra spår på hela sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll, för att få bort flaskhalsen i trafiken mellan Västerås och Stockholm. De spåren bör vara klara senast år 2015. Men de pengar som banverket har föreslagit kommer inte på långa vägar att räcka till det, menar kritikerna. En upprop har nu gått ut till kommunerna kring Mälarbanan att sluta upp bakom protesterna mot banverkets förslag, för att ytterligare "tydliggöra frågornas betyles för Banverket", som det står i skrivelsen. Banverket har föreslagit 630 miljoner för åren 2008-2010, men det räcker bara till att bygga ut spåren på en viss del av sträckan Tomteboda - Kallhäl, står det i underlaget från Mälardalsrådet m fl.