Otrygghet i Sala leder till grannsamverkan

En känsla av otrygghet bland flera hyresgäster i området kring Dammgatan i Sala gör nu att hyresgästföreningen vill starta grannsamverkan. Igår kallade hyresgästföreningen till ett möte med hyresgäster, politiker, tjänstemän och polis för en diskussionskväll.
Viktor Norling, som är ordförande i hyresgästföreningen området Stamparen, där Dammgatan ingår, tycker sig ha märkt en ökad otrygghet bland hyresgäster i området, och vill därför starta en grannsamverkan för att förebygga brott, men kanske också för att boende ska kunna hjälpa grannar med olika problem på rätt sätt. Bo Kallerman, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sala, ställer sig något frågande till att hyresgästerna i det här området känner sig otrygga, eftersom han menar det är ett av de områden i Sala som har minst problem. Men han säger att han tar hyresgästernas oro på allvar, och välkomnar initiativet till grannsamverkan.