Olle Wärmlöf avgår som ordförande i Almi

Styrelseordföranden i Almi Företagspartner Västmanland, Olle Wärmlöf, lämnar sitt uppdrag med ombedelbar verkan. Orsaken är, enligt Wärmlöf, att landstingsstyrelsens ordförande Glenn Andersson och den politiska majoriteten bakom honom, vill få bort Wärmlöf från ordförandeposten.
Enligt Wärmlöf finns ingen kritik mot honom i sak - utan orsaken till att man vill få bort honom sägs bland annat vara att han överklagat landstingets minusbudget. Wärmlöf och en centerpartistisk kollega överklagade landstingets budget som har ett underskott på 110 miljoner kronor. Länsrätten har i en dom slagit fast att budgeten strider mot kommunallagen. Landstingsrådet Glenn Andersson bekräftar för P4 Västmanland att han gärna ser en ny ordförande i Almi Företagspartner. Skälen till det anser han är att en ny organisation snart ska träda i kraft hos Almi. Man har fått en ny vd och flera ledamöter i styrelsen är nya. Då är det också naturligt att företagarna nominerar en ny ordförande, säger Glenn Andersson till P4 Västmanland. Att Olle Wärmlöf säger att han känner sig motarbetad av Glenn Andersson, kommenterar Andersson så här: - Då har han dragit den slutsatsen själv. Vad jag vet har ingen avsatt honom.