Målsägandebiträde nöjd med hovrättsdom

Målsägandebiträdet i kopplerirättegången, advokat Maria Wilhelmsson är nöjd med hovrättens dom. - De både skärpte straffen, dömde båda för koppleri och höjde skadeståndet.
Däremot dömdes männen inte för olaga frihetsberövande. Hovrätten skriver i sin dom att kvinnan inte varit inlåst och att hon inte heller handgripligen skulle ha hindrats från att ta sig från de platser där hon befann sig. - Det är deras bedömning. Jag tolkar det mer som att hon varit psykiskt påverkad att stanna kvar och det anser inte hovrätten är olaga frihetsberövande. Maria Wilhelmsson har ännu inte varit i kontakt med sin klient, den utnyttjade kvinnan. Därför är det ännu oklart om de kommer att försöka driva målet vidare till Högsta domstolen. Inte heller åklagaren, Carl-Johan Norström, har ännu tagit ställning till om han ska be riksåklagaren föra målet vidare till Högsta domstolen.