Avloppsverkets kväverening utslagen

Kvävereningen på Västerås avloppsverk har slagits ut. Orsaken är att någon släppt ut stora mängder kemikalier som innehåller bakteriedödande medel rakt ut i avloppsnätet, det skriver Vestmanlands läns tidning.
Det här gör att det vatten som går ut i Mälaren inte är lika rent som det brukar vara. Vattnet är också mycket rikt på kväve. Reningsverkets processingenjör Lars-Håkan Forsberg säger till tidningen att det kan ta tid att återställa reningsprocessen. Den har slagits ut tidigare, då tog det mellan tre och fyra veckor innan allt fungerade som vanligt. Man vet i dag inte var utsläppet kommer från. Kväve orsakar bland annat övergödning i sjöar.