Salaföretag delaktigt i olaglig kartell

Konkurrensverket kräver att Salaföretaget Kvalitetsasfalt i Mellansverige ska betala fyra miljoner kronor i skadestånd.
I dag lämnade Konkurrensverket in stämningsansökan mot totalt elva företag inom asfaltsbeläggningsbranschen som misstänks för kartellbildning. Totalt krävs företagen på 1,6 miljarder kronor. Konkurrensverkets utredning omfattar misstänkt kartellverksamhet under åtta år. Företagen ska ha kommit överens om priser och delat upp marknaden mellan sig. Elva av dem ska nu betala 1,6 miljarder anser Konkurrensverket, som i dag lämnade in sin stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. De stora aktörerna, som varit de drivande och gett instruktioner till mindre bolag, ska stå för den största delen anser Konkurrensverket, som vill att NCC ska betala drygt 470 miloner kronor, Vägverket 280 miljoner, Skanska närmare 665 miljoner kronor och tre bolag inom Peab totalt cirka 227 miljoner kronor. Företaget Kvalitetsasfalt i Mellansverige i Sala stäms alltså på fyra miljoner kronor i skadestånd.