Moderat tveksam till centerns krav

Det moderata oppositionsrådet Kerstin Dellham vill idag absolut inte tar ställning till om den politiska ledningen inom landstinget bör avgå eller ej.
Som vi rapporterat kräver Centerpartiet i Västmanland att den nuvarande ledningen för landstinget byts ut. Annars vill inte centern ingå i det breda samarbete som diskuteras inom landstinget just nu. Men det moderata oppositionsrådet Kerstin Dellham säger till P 4 Västmanland att hon för sin del idag absolut inte tar ställning till om den politiska ledningen inom landstinget bör avgå eller ej. Kerstin Dellham menar att det inte leder till något om oppositionspartierna vart och ett går ut med utspel, innan man diskuterat igenom saken. Hon säger också att OM det ska bli något samarbete inom landstinget så måste det vara påbörjat inom en månad.