Fler sjukpensionärer i Västmanland

Antalet sjukpensionärer och personer med sjukbidrag i Västmanland har ökat med över 30 procent det senaste året. Det visar siffror från Rikskatteverket. Men den kraftiga ökningen beror inte på att västmanlänningarna har blivit så mycket sjukare.
Enligt Robert Granath, direktör på Försäkringskassan i Västmanland, har dom gått igenom alla som varit sjukskrivna i över två år och gjort en bedömning för att se i vilka fall det finns möjlighet att genomföra en rehabilitering och vilka fall det handlar om en varaktig nedsatt arbetsförmåga. I de fallen ska sjukpenningen bytas ut mot sjukbidrag eller sjukpension. Under det senaste året har antalet sjukskrivningar i länet minskat med drygt två procent. Det samtidigt som sjukskrivningarna i hela riket har ökat med en procent.