Kvinnokliniken i Köping blir kvar

Kvinnokliniken i Köping kommer att få vara kvar, det skriver VLT idag. Den planerade nedläggningen var en del i sjukhusens sparbeting på 100 miljoner kronor.
Det kan ändå bli besparingar på kvinnokliniken, men eftersom operationsresurserna i Västerås inte räcker till för att täcka länets behov måste operationsmöjligheter finnas även i Köping Däremot kvarstår beslutet att lägga ner kvinnomotttagningarna i Fagersta och Sala