Utvecklingsmöjligheter för Bergslagen

Den västmanländska delen av Bergslagen har utvecklingsmöjligheter som är oändliga. Det konstateras i en sammanfattning som EU-projektet Destinationsutveckling nu redovisar efter första genomgång av regionens förutsättningar att växa som turistmål.
Upplevelseindustrin, som turismen kallas, är den snabbast växande näringen och det finns en enorm potential för tillväxt i attraktionskraft och ekonomi. En väl fungerande turistapparat ger samtidigt kommunerna en attraktionskraft totalt sätt, eftersom det ökar både företagens och kommunernas möjligheter att utvecklas.