10,5 miljoner för ombyggnad av Sparbankshuset

Kostnaden för Köpings Bostadbolag att bygga om det gamla sparbankshuet i Köping till bostäder beräknas bli 10,5 miljoner kronor.
Ett tiotal lägenheter och några kontorslokaler planeras i huset, där kommunens tekniska kontor tidigare har funnits. Tekniska kontoret utrymde lokalerna efter en vattenläcka julhelgen 2001, och flyttade till lokaler på Nygårdsområdet i Köping.