Västmanlänningarna kommer att bli fler

Fram till år 2010 beräknas befolkningen i Västmanland öka med omkring 8000 personer. Detta enligt en prognos från länsstyrelsen.
De flesta kommuner i länet väntas ändå få en minskad befolkning, ökningen i länet beror till största delen på Västerås. Men även Heby, Kungsör och Sala väntas öka med mellan 400 och 700 invånare vardera. Länets övriga kommuner väntas minska med mellan 200 och 300 invånare vardera fram till år 2010. Utredaren Christer Carmegren på länsstyrelsen säger dock att det är svårt att göra prognoser, särskilt när det gäller mindre kommuner.