Information om sjukhusens kötider fungerar dåligt

Landstinget Västmanland inte ge fullständig information om hur långa kötiderna är till olika sjukhus. Orsaken är datorproblem. Det kan dröja ända till årskiftet innan rapporteringen av kötider kommer fungera fullständigt.
Landstingsförbundet har i tre år haft en gemensam nationell databas där man kan få information om kötider till olika behandlingar vid landets sjukhus. Men landstinget Västmanland har inte kunnat lämna aktuell information fullt ut och det har gjort dem till bland de sämsta i hela landet. Orsaken är problem med datasystemet, problem som har funnits i över ett år. Glenn Kvarnryd, planeringsekreterare hos sjukhusförvaltningen vid landsinget Västmanland, beklagar problemen. Han säger till P4 Västmanland att det här kan medföra att patienter får ofullständig information om kötider. Det kan se ut som att köerna är kortare är i Västmanland än de i själva verket är. Syftet med landstingsförbundets centrala databas är att patienterna och vårdgivarna ska få snabb och aktuell information om kösituationen ute i hela landet. Enligt vårdgarantin har ju patienten rätt att söka vård i annat landsting om inte det egna landstinget kan erbjuda vård inom tre månader. Men landstinget Västmaland har haft problem med sin rapportering och nu håller man på att lösa dem. För att kunna lämna in aktuell och snabb information har varje klinik utsett särskilda rapportörer men man har haft problem med datasystemet. Nu pågår en uppgradering av datasystemet. Redovisningen av de förväntade väntetiderna fungerar nu, men det är fortfarande krångel med att rapportera in de faktiska väntetiderna. Den rapporteringen ska fungera ordentligt senast vid årsskiftet, säger Glenn Kvarnryd.