Tvister med hyresvärdar ökar

Antalet ärenden vid landets hyresnämnder ökade med 12 procent under förra året. Det är framförallt i mellanstora städer som ökningen skett - och Västerås är en av de städer som haft störst ökning, enligt en sammanställning som Hyregästföreningen gjort.
Orsaken till ökningen uppges vara att klimatet på bostadsmarknaden har hårdnat allteftersom bostadsbristen ökat. Det är inte bara privatvärdarna som blir tuffare, även de allmännyttiga bostadsföretagen visar en hårdare attityd, enligt Hyresgästföreningen. Under 2002 behandlades sammanlagt 2089 ärenden i hyresnämnder, tingsrätter eller hovrätter.