Krav på besked om RUTAB:s avveckling

Kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar krävs nu på besked om hur lång tid avvecklingen av det kommunala bolaget RUTAB ska ta, och hur mycket det kommer att kosta kommunen.
Det är Hallstahammars kommuns politiska vilde, Eva Bergqvist, som har skrivit en formell fråga - en interpellation - om det kommunala bolaget RUTAB. RUTAB hade bland annat hand om fastigheterna i Hollyhammar. Eva Bergqvist påpekar i interpellationen att det nu gått mer än ett och ett halvt år sedan likvidationen av bolaget inleddes. Nu frågar hon kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Agneta Ivemyr, bland annat hur länge likvidationen ska pågå och hur mycket likvidationen kommer att kosta Hallstahammars kommun.