Omplacering eller uppsägning alternativ i Heby

"Godta omplacering eller bli av med jobbet" - Det är budskapet till en del av personalen på den nedläggningshotade Teknik- och serviceförvaltningen i Heby.
Personalen på förvaltningen kommer att erbjudas omplacering till den nya fastighetskoncern som före detta Hebygårdar ombildats till. Men avböjer man omplaceringen riskerar man att sägas upp, eftersom jobbet inte längre är kvar i kommunal regi. Det framgår av den konsekvensanalys som de fackliga organisationerna krävt.