Dålig köinformation drabbar sjukskrivna

I över ett års tid har landstinget Västmanland haft problem med att lämna aktuell information om kö-tiderna till den nationella databasen. Detta har bland annat drababt de sjukskrivna och Försäkringskassan.
Syftet med landstignsförbundets centrala databas är att patienterna och vårdgivarna ska få snabb och aktuell information om kösituationen ute i hela landet. Men landstinget Västmanland har haft problem med sin rapportering. Enligt Ingrid Strandman, utvecklingschef på Försäkringskassan i Västmanland, är det viktigt att kunna kartlägga vilka möjligheter som finns för de sjukskrivna. Försökringskassan har ett ansvar i att samordna rehabiliteringsarbetet för en sjukskriven och att få den personen tillbaka ut i arbetslivet så snart som möjligt. Då är det ju viktigt att känna till när och var man kan få hjälp. Ingrid Strandman påkekar också att det ju finns en vårdgaranti som säger att man inom tre månader ska få möjlighet till ett läkarbesök eller en behandling. Kan man inte det, så finns ju möjligheten att istället söka hjälp från ett annat landsting. Landstinget Västmanland försöker nu lösa problemen med köinformationen. Redan nu fungerar redovisningen av de förväntade kötiderna och nu lovar man att redovisnigen av de faktiska väntetiderna ska också fungera ordentligt senast vid årskiftet.